circular knitting  machine

Vải thun sọc vi tính, sọc jacquard và các mặt hàng vải dệt kim khác

vai-thun-vi-tinh-01

vai-thun-vi-tinh-02

vai-thun-vi-tinh-03

vai-thun-vi-tinh-04

vai-thun-vi-tinh-05

vai-thun-vi-tinh-06

vai-thun-vi-tinh-07 vai-thun-vi-tinh-08 vai-thun-vi-tinh-09