circular knitting  machine
Vải thun sọc vi tính, sọc jacquard và các mặt hàng vải dệt kim khác Máy dệt vải thun sọc vi tính, sọc jacquard và các mặt hàng vải dệt kim khác Máy một dàn – SC Single jersey Frame Series
Máy hai dàn – SC Double-jersey Universal frame series Máy một dàn dệt sọc-bông vi tính 4/6 màu – SC Single computerized Jacquard 4/6 colors Machine Máy hai dàn dệt bông vi tính – SC double jersey high-speed computer Jacquard machine series
Máy một dàn xẻ khổ – SC single side four track dissection knitting machine Máy một dàn dệt sọc vi tính xẻ khổ 4/6 màu – SC single jersey computerized 4/6 colors Máy một dàn dệt sọc vi tính 4/6 màu – SC single jersey computerized 4/6 colors
Máy một dàn dệt bông vi tính – SC single mesh jacquard knitting machine